Felfedezők 3.0 – A Budapest Art Mentor kiállítása

A Felfedezők immáron harmadik alkalommal kerül megrendezésre a Budapest Art Mentor program szemeszter végi összefoglaló kiállításaként, ahol a programban résztvevő tizenkét mentorált legújabb munkái kerülnek bemutatásra.

Az idei év globális eseményei példátlanok a ma élő generációk számára, amelyeknek hatásai gyökeres változásokat eredményeznek társadalmi, gazdasági és egyéni szinten is az elkövetkezendő évtizedekben. Átalakulnak meglévő emberi kapcsolataink, a hétköznapjaink, de még a világhoz való viszonyunk is új megvilágításba kerül. Sokszor ezeknek a folyamatoknak kezdetben visszavető erejük van, kizökkentenek, hiszen megbomlik egy korábbi világrend biztos tudata, de vajon milyen lehetőségek rejlenek a változásban?
Felfedezők 3.0 című kiállítás olyan alkotásokat mutat be, amelyek éppen erre a változásra, az újrakezdésre és az újraértelmezésre, a megújulásra adnak valamiféle alternatívát az alkotók és a látogatók számára.
Antal Malvina szobrai, installációi és kollaboráción alapuló performanszai az ok-okozati összefüggések láncolatait hivatottak feltárni új értelmezési lehetőségek után kutatva, míg Benyovszky-Szűcs Domonkos olajképei a leképezés és a megértés folyamatain keresztül a látvány és a jelentés ellentmondásos kapcsolatára reflektál. Szabó Kristóf (KristófLab) műfaji határokat átlépő alkotásaiban az embert és épített környezetét vizsgálja, melyben az egymásra rakódó rétegek eltávolodva az eredeti jelentéstartamtól egy utópisztikusnak tűnő koncepciót sejtetnek. Széll Ádám alkotásai a térérzékelés torzításait mutatják be, Kiss Botond András érzékeny képgrafikai munkái pedig a keresés és a rátalálások folyamatát ábrázolják. Teplán Nóra festményei közvetetten reflektálnak az elidegenedés és újra-megismerés, a szétesés majd az újjáépítés, a rendszerteremtés és a fegyelem témaköreire. Dóra Ádám naplószerűen megalkotott nagyméretű vászonképein a lét állandó törvényszerűségeit és elemi kontrasztjait vizsgálja, Varga Gyöngyvér Amala a hagyományos képalkotás és digitális technológiát ötvöző üvegmunkái az intuitív gesztusokat, spontán érzelmi lenyomatokat és belső utazásainak emlékképeit rögzítik. Szirmai Nóra törékenynek ható acélszobrai a természet formavilágából építkezik, mely természetközeliség Bubla Éva munkáiban is megmutatkozik, aki a kiállításon bemutatott installációján keresztül a fenntarthatóság ökológiai kérdéseire keres válaszokat. Dankó Bernadett nagyléptékű képei a flow alkotói élményére összpontosítanak, Enzsöly Kinga akvarell rajzainak kiindulópontja pedig a hétköznapok élethelyzeteiből táplálkozik, olyan kérdéseket járva körül, mint az elmúlás, a hiány, a természet és a város viszonya. A kiállításon bemutatkozó művészek egy átfogó képet adnak a művészet és az alkotás örökérvényű helyzetéről egy olyan időszakban is, amikor ismételten bebizonyosodik a művészet megújuló ereje.

Kiállító művészek: ANTAL Malvina • BENYOVSZKY-SZŰCS Domonkos • BUBLA Éva • DANKÓ Bernadett • DÓRA Ádám • ENZSÖLY Kinga • KISS Botond András • SZABÓ Kristóf – KristofLab • SZÉLL Ádám • SZIRMAI Nóra • TEPLÁN Nóra • VARGA Gyöngyvér Amala
Kurátor: Teplán Nóra

Helyszín: Budapest Projekt Galéria  – 1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 14.
Megnyitó:
2020. október 7. (szerda) 18 óra
A kiállítás megtekinthető: 2020. október 8-31. között (kedd-szombat 10:00-18:00)

Kísérő programok:

  • Október 10. szombat 11 óra – artist talk / tárlatvezetés (Antal Malvina, Dóra Ádám és Teplán Nóra mutatja be a munkásságát)
  • Október 17. szombat 11 óra — artist talk / tárlatvezetés (Bubla Éva, Enzsöly Kinga és Kiss Botond András mutatja be a munkásságát) a Budapest Art Week keretében
  • Október 21. szerda 18 óra – Értsd a kortárst! – Művészettörténeti előadás a Budapest Art Week keretében
  • Október 24. szombat 18 óra – artist talk / tárlatvezetés (Benyovszky-Szűcs Domonkos, Szirmai Nóra és Varga Gyöngyvér Amala mutatja be a munkásságát) a Budapest Art Week keretében
  • Október 31. szombat 11 óra – záró tárlatvezetés (Danko Bernadett, Szabó Kristóf és Széll Ádám mutatja be a munkásságát)
Budapest Art Mentor - elindult a 4. évfolyam<<